Grønn Teknologi Norge selger ingen produkter, og er således ikke bundet til spesifikke leverandører. I dagens rivende teknolgiske utvikling, kommer dette kunden til gode.


Vi kan hjelpe deg med

> å finne gode fornybare energiløsninger
> prosjektledelse
> energieffektivisering / energirådgivning
> mulighetsstudier
> ladeløsninger for elbiler
> teknologitrender og smarte byer

Våre kunder er borettslag, sameier, vel, gårdsbruk, boligeiere og næringsdrivende. Er du en bedrift eller et arkitektkontor som trenger hjelp eller råd i eget prosjekt, ber vi om at du tar kontakt for en hyggelig prat om hva vi kan bistå med.

-------------------------------


En utdypning av punktene over:

 • å finne gode fornybare energiløsninger
  Du kan få hjelp til å sammenstille flere forskjellige energikilder til det beste for deg og boligen. Vi bidrar også med detaljprosjektering og kan evt. forberede et anbud for leverandører.

  Har du oljefyr, må det gjøres et grep innen 2020, da det blir generelt forbudt å fyre med fossilt brennstoff (noen unntak for næringslivet, om enn så lenge). Frem til da er det også muligheter for ekstra økonomisk støtte, spesielt gunstig i 2018. Har du f.eks. et vannbårent system, kan vi se på løsninger som bruker den gamle infrastrukturen, slik at investeringskostnadene kan holdes nede.

  Vi er også svært opptatt av det som går under begrepet "aktivhus", og spesielt type off-grid. Det er da gjerne snakk om et hus som produserer mer energi enn det det trenger, resirkulerer avfall (VA og søppel), "naturlig" pustende, dagslys inn i rom - også uten vinduer, selvdyrking m.m.

 • prosjektledelse
  Ofte har man ikke tid til å sette i gang og følge opp et prosjekt, noe som er svært viktig for å sikre et godt og varig resultat. Det viser seg at den ekstra kostnaden med en profesjonell prosjektleder kan være spart inn lenge før levetiden til prosjektet. Vi kan ta et prosjekt fra start til slutt, men du velger selv hvor omfattende det skal være. 

  Et prosjekt kan være alt fra totalrenovering av bygninger eller boliger, til spesielle bygg- eller byggtekniske oppgraderinger o.a. Dette kan omfatte:
       * et forprosjekt m/oppsetting av budsjett
       * undersøkelser av bygningen med evt. potensialer
       * skrive anbud
       * innhente tilbud mot entreprenører/leverandører
       * skrive kontrakt
       * følge opp arbeidet til entreprenører/leverandører
       * kontakt med kommunen
       * bidra til søknad om økonomiske støtte

 • energieffektivisering / energirådgivning
  Trenden i samfunnet er å forbruke mindre energi, gjennbruke energi og skaffe seg sine egne energikilder. Da benyttes gjerne også teknologier innen smartstyring og IoT (internet og things).

  Ved en energieffektivisering er det gjerne mest å hente på å først undersøke og oppgradere boligkroppen, så se på mulighetene for gjennbruk, så vurdere selve energisystemet og til slutt hvordan dette kan styres intelligent. Erfaring viser at denne rekkefølgen gjerne blir billigst på sikt, da energisystemet kan skaleres ned og allikevel tilfredsstille energibehovet. 

 • mulighetsstudier
  Det er ikke alltid man vet nåværende tilstand på et bygg eller på tekniske løsninger i bygget. Da kan det være en god idé å få en ekstern kvalifisert person inn for å gjøre en vurdering sammen med eier. Da går vi også gjennom muligheter for å oppgradere/skifte ut det gamle energisystemet med fornybare energikilder.

  For gårdsbruk kan dette innbære å finne økonomiske innsparinger, finne nye økonomiske muligheter, øke dyrevelferden, økologisk-/biodynamisk drift, gode tekniske løsninger som forenkler en arbeidsprosess, få mer dagslys inn i bygninger, finne et godt økologisk fotavtrykk som er i balanse med naturen.

  Mulighetsstudiet avsluttes med en rapport som eier kan studere i ro og mak. Eier vil kunne få en overordnet oversikt over nåværende bolighus, og med de løsninger som oppgis bedre vurdere den videre progresjonen.

 • ladeløsninger for elbiler
  Elektrifisering av bilparken i Norge har startet, og vil være den riktige veien å gå i forbindelse med det "grønne" skiftet. Vi kan gi forslag til løsninger hos borettslag for et felles ladesystem eller et system for et bolighus. I den forbindelse går det også an å vurdere elbilen som en ressurs for egen strømbackup. Vi kan evt. også se på bilpool-løsninger. Er det videre behov for en prosjektleder, kan vi også påta oss den rollen (se prosjektledelse over).

 • teknologitrender og smarte byer
  Firmaet holder seg løpende oppdatert på hva som skjer i samfunnet når det gjelder teknologiske nyvinninger. Det skjer en meget rask utvikling innen kunstig intelligens, nano-, kvante-, bio-, gen- og psykotronisk teknologi, for å nevne de raskest voksende kategorier. Generelt er det slik at det som presenteres for offentligheten ligger langt bak i avansement i forhold til det som forskes på eller prøves ut. Dessverre klarer ikke vår etikk og moral å følger like raskt med, så vi må derfor ha et våkent øye med utviklingen.

  Vi engasjeres også i hva en smartby egentlig er og hvordan den bør utformes. Ett av flere fokus er hvordan vi kan opprettholde balanselinjen som gjør at vi mennesker fortsetter å ha den nødvendige kontrollen med hvordan en smartby tenker og responderer på ulike utfordringer.

  Trenger du innspill, en sparringspartner, utarbeide konsept eller trenger råd om temaene, så ta kontakt.


Oppgradering eller nytt energisystem basert på fornybare energikilder:

  • solstrøm          
  • solvarme          
  • bergvarme       
  • jordvarme        
  • luftvarme         
  • sjøvarme          
  • vindkraft          
  • vedovn m/vannkappe
  • varme-strøm   
  • pellets              
  • varmepumper  


Gjennom et oppdrag blir du del av et godt samarbeid med unik oppfølging!