Noen referanser som gir et innblikk i spennvidden på oppdrag:

Bolighus, Bærum
Utarbeidet rapport med løsninger for: En helhetlig "grønn" off-grid løsning.

Borettslag, Bærum
(under oppføring) Prosjektledelse av et solstrømanlegg på taket dedikert mot et felles varmtvannsanlegg. Salg av overskuddsstrøm og bruk av elsertifikatordningen.

Gårdsbruk, Modum
Utarbeidet rapport for: Oppgradering av energisystemet. Prosjektert en solvarmeløsning integrert inn i det eksisterende vannbårne energisystemet (vedkjele).

Sameie, 10 seksjoner, Oslo:
Prosjektledelse for totalrenovering av en bygård fra 1870-årene; fasader, skorsteiner, trappeløp, kjeller, sikringsskap m.m.

Bolighus, Førde
Engasjert i planleggingsstadiet av et nytt plusshus hvor solstrømpaneler ble integrert inn i taket.  Smartstyring av strømforbruket. Bidro i installasjonsarbeidene.

Borettslag, 72 seksjoner, Oslo
Prosjektledelse for montering av nye balkonger med nye sikringskurser til hver balkong.

Gårdsbruk, Fredrikstad
Konseptutredning for utvikling av tomt og driftsbygninger, fornybare energiløsninger og energieffektiviseringstiltak.

Å engasjere en prosjektleder lønner seg ofte på sikt. Løsninger blir verifisert og arbeider underveis blir nøye fulgt opp på en profesjonell måte. Slik unngås evt. mangler/tabber som kan forkorte levetiden.