Firmaet Grønn Teknologi Norge ble etablert i 2012. I starten ble det mest jobbet med prosjektledelse for oppgradering av bygårder. Etter hvert tok markedet seg opp for installering av solstrømanlegg.

Opp gjennom årene er arbeidsfeltet blitt utvidet til å gjelde alle fornybare energikilder (thorium og uran går ikke under kategorien fornybart). Videre kom energirådgivning inn og de siste skudd på stammen er smart-styring, tingenes Internett og ladesystemer for elbiler.

Innehaver, daglig leder og teknologi rådgiver er Jørn Strømholm. Han er utdannet teknikker og ingeniør i elektronikk, har en bedriftsøkonomisk utdannelse fra BI, en  lederutdanning med NLP-Practitioner og en prosjektlederutdanning med fordypning i RISK-analyse.

Jørn har god data og teknisk systeminnsikt, og har vært opptatt av fornybar energi og smarte økologiske hus siden 1980-tallet. Et viktig fokus er hus som produserer sin egen energi, renser seg selv mht. avfallsstoffer, puster naturlig og er i harmoni med naturen. Et overordnet viktig konsept er at huset har evnen til å tilpasser seg beboeren, og ikke som i dag hvor beboeren må tilpasse seg huset.

Kurs/sertifikater

2012: Kurs i solstrøm

2013: Vannbaserte oppvarmings- og
kjølesystemer,

solvarmeanlegg

2013: Installasjon av bioenergianlegg i varmesentralen,
pellets

2013: Energirådgiver,
ENOVA